Rách dây chằng - Bài tập 1

Huy động theo chuỗi khép kín: Đứng trên một Chân trên bề mặt chắc chắn hoặc không ổn định. Từ vị trí này, bạn có thể thực hiện tất cả các chuyển động có thể. Ví dụ: uốn cong đầu gối nhỏ, sử dụng một cái cân đứng, viết tên của bạn trên không bằng chân còn lại, đứng trên chân trước.

Điều này sẽ tạo ra một sự bất ổn nhẹ, sau đó bạn có thể bù đắp. Bạn có thể tích hợp bài tập này vào thói quen hàng ngày của mình. 2 phút mỗi ngày là khá đủ. Tiếp tục bài tập tiếp theo.