Rotator Cuff Rupture - Bài tập 6

Xoay bên trong với sự cố định: theraband được đặt xung quanh tay nắm cửa, v.v. và được cầm trên tay. Cánh tay trên, người có vai đang được tập, nằm dựa vào phần trên của cơ thể và uốn cong 90 ° ở khuỷu tay.

Xoay theo lực kéo của theraband hiện được kiểm soát vào bên trong. Thực hiện 2 lượt với 15 lần lặp lại mỗi lượt. Tiếp tục với bài tập tiếp theo.