Bài tập xung đột vai 3

“Ở tư thế rộng bằng hông và hơi cong, gập cẳng tay gần với cơ thể một góc 90 ° và căng cơ bụng. Trên cả hai tay, bạn cầm một quả nặng, bạn có thể xoay tối đa 15 lần liên tiếp sang ngang ra ngoài (1-3kg). “Từ vị trí bắt đầu, uốn cong khuỷu tay của bạn 90 ° và di chuyển cả hai cẳng tay sang ngang và song song với sàn nhà ra ngoài.

Đảm bảo vai không bị kéo lên ngang tai và bắp tay luôn tiếp xúc với thân trên và không dang rộng. Các cổ tay vẫn ổn định và không bị uốn cong. Sau đó đưa cả hai tạ về vị trí ban đầu và lặp lại toàn bộ quy trình 15 lần với 3 lần chuyền. Tiếp tục bài tập tiếp theo