Bài tập chống căng cơ cổ 5

“Tăng sức mạnh của Rhomboids” Giữ tư thế ngồi thẳng, căng bụng và lưng, di chuyển khuỷu tay về phía sau một góc 90 ° so với cơ thể và co bả vai (như trong sự bơi thuyền). Ngoài ra, bài tập cũng có thể được thực hiện ở tư thế nằm sấp và được tăng cường sức mạnh bằng một thanh hoặc trị liệu. Thực hiện bài tập này 3 lần với 15 lần lặp lại mỗi lần. Tiếp tục bài tập tiếp theo